Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

8th Geo European Projects Workshop

uploads/GEO_Observatory_Night_008_Low.jpg
8th Geo European Projects_1

uploads/GEO_Workshop_151_Low.jpg


12-13 Ιουνίου 2014: Ο Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. παρουσίασε το έργο AeroVis στο 8th GEO European Projects Workshop, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12-13 Ιουνίου 2014.

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».