Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Επικοινωνία

Δρ. Κοσμίδης Ευάγγελος

ΔΡΑΞΙΣ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε.

Μητροπόλεως 63, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 274566

e-mail: info@draxis.gr

 

Δρ. Κουρτίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Ξάνθη

Τηλ: +30 25410 79383

e-mail: kourtidi@env.duth.gr

Φόρμα επικοινωνίαςΕπιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».