Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Εφαρμογή AeroVis

Στα πλαίσια του έργου AeroVis θα αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή για την οπτικοποίηση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλίματος, με κύρια χαρακτηριστικά:

  • Τη διαχείριση μεγάλων σετ δορυφορικών δεδομένων
  • Την πλήρη συμβατότητα με το Google Earth
  • Τη διαδικτυακή εφαρμογή για την οπτικοποίηση και ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων την εξέλιξη της αέριας ρύπανσης και των δεδομένων αεροζόλ χρησιμοποιώντας τεχνικές κινούμενης εικόνας
  • Την εξαγωγή δεδομένων σε διαφορετικές μορφές (εικόνες, GIS, ascii), που επιτρέπουν τη διασύνδεση και επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα
  • Τη δημιουργία νέων εργαλείων Python για την ολοκλήρωση επιστημονικών / δεδομένων τηλεπισκόπισης (NetCDF, HDF5) με τη χρήση χωρικών βιβλιοθηκών ανοιχτού λογισμικού

 

 

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της εφαρμογής εδώ

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».