Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Λειτουργικότητα Εφαρμογής

Η διαδικτυακή εφαρμογή AeroVis περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό λειτουργιών για την οπτικοποίηση και ανάλυση μεγάλων σετ δεδομένων, με κυριότερες:

  • Την προσθήκη επιπέδων raster με τη χρήση υπηρεσιών WMS (επίσης με υποστήριξη WFS, CSW, WMTS, WMC, KML, ATOM, GeoRSS)
  • Την προσθήκη χρονικών επιπέδων raster
  • Την παρουσίαση των μεταδεδομένων των επιπέδων
  • Την εξαγωγή των επιπέδων raster (σε μορφή tiff, geotiff, kml)
  • Την επιλογή διαφόρων μορφών με τη χρήση προκαθορισμένων SLDs
  • Τη χρονικά μεταβαλλόμενη οπτικοποίηση των επιπέδων raster
  • Τη συμβατότητα με το Google Earth (δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης)
  • Σημειακή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων χρονικών σειρών
  • Διεπαφή διπλού χάρτη - άμεση σύγκριση χαρτών 

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».