Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Συμμετέχοντες

ΔΡΑΞΙΣ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε.

Η εταιρία ΔΡΑΞΙΣ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και πληροφορικής περιβάλλοντος. Οι αυξημένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών υψηλών τεχνικών προδιαγραφών αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τη χρήση μιας σειράς νέων τεχνολογιών... περισσότερα »

Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Το Ινστιτούτο Ατμοσφαιρικής Φυσικής (IAP) ασχολείται με τη μελέτη των βασικών νόμων που διέπουν την ατμοσφαιρική κίνηση, τις φυσικές και χημικές διαδικασίες στην ατμόσφαιρα και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος, με έμφαση στους μηχανισμού του καιρού, του κλίματος... περισσότερα »

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων ανήκει στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Το εργαστήριο συνεργάζεται στενά με άλλα τμήματα Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Μετεωρολογίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μέσω... περισσότερα »

Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics

Το AIOFM περιλαμβάνει τέσσερα ερευνητικά κέντρα στους τομείς της οπτικής ατμόσφαιρας, οπτικής περιβάλλοντος, τεχνολογίες λέιζερ και οπτική μηχανική, καθώς και αρκετά τμήματα Έρευνας και Τεχνολογίας. Με μεγάλη εξειδίκευση στους παραπάνω τομείς και ισχυρές ικανότητες στην ολοκλήρωση και κατασκευή... περισσότερα »

Fudan University

Το πανεπιστήμιο Fudan αποτελείται από 28 σχολές και τμήματα με 70 προπτυχιακά προγράμματα καθώς επίσης και 29 ερευνητικά κέντρα που προσφέρουν μεταδιδακτορικές υποτροφίες. Το πανεπιστήμιο διαθέτει πάνω από 2678 άτομα ως εκπαιδευτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 1400 καθηγητών και αναπληρωτών... περισσότερα »

Beijing Huirenhui Scientific-Technical Company (HUSTEC) Ltd

Η εταιρία HUSTEC, ως ειδικός σε επιστημονικά όργανα και εργαστήρια για την περιβαλλοντική παρακολούθηση στην Κίνα, θα προσθέσει την πρακτική διάσταση στη συνολική εικόνα του έργου.... περισσότερα »

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».