Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Fudan University

uploads/partners/fudan_university.jpg


uploads/partners/fudan_university.jpg


Το πανεπιστήμιο Fudan αποτελείται από 28 σχολές και τμήματα με 70 προπτυχιακά προγράμματα καθώς επίσης και 29 ερευνητικά κέντρα που προσφέρουν μεταδιδακτορικές υποτροφίες. Το πανεπιστήμιο διαθέτει πάνω από 2678 άτομα ως εκπαιδευτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 1400 καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών.

Το πανεπιστήμιο συνεργάζεται επίσης με τη βιομηχανία και ενθαρρύνει τη μετατροπή της γνώσης σε δύναμη. Η μακροχρόνια αυτή διαδικασία γνώσης και ανακάλυψης έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη και κέρδη. Από την άλλη μεριά η στενή σχέση με τη βιομηχανία έχει βοηθήσει το πανεπιστήμιο να αναπτύξει την αποδοτικότητά του και να βιομηχανοποιήσει την έρευνα. Με τον τρόπο αυτό το πανεπιστήμιο Fudan έχει δημιουργήσει τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο έρευνας και ανάπτυξης.

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».