Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

uploads/partners/iap.jpg


uploads/partners/iap.jpg


Το Ινστιτούτο Ατμοσφαιρικής Φυσικής (IAP) ασχολείται με τη μελέτη των βασικών νόμων που διέπουν την ατμοσφαιρική κίνηση, τις φυσικές και χημικές διαδικασίες στην ατμόσφαιρα και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος, με έμφαση στους μηχανισμού του καιρού, του κλίματος και του περιβάλλοντος στην Ανατολική Ασία, στη θεωρία προβλέψεων και στις τεχνικές παρατήρησης, κάτω από τις συνδυασμένες επιρροές του Οροπεδίου του Θιβέτ, του Ειρηνικού Ωκεανού και της πολύπλοκης τοπογραφίας της Κίνας.

Το IAP διαθέτει προσωπικό 328 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 53 καθηγητών και 88 αναπληρωτών καθηγητών και μηχανικών.

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».